החל מ
$5.00 USD
חודשי
VPS Basic (9 זמינים)

 • CPU 2 vCores

 • 2 GB RAM

 • 1 GB burst

 • 20 GB HD

 • 2000GB BANDWIDTH

 • 1 IP


החל מ
$10.00 USD
חודשי
VPS Standard (10 זמינים)

 • CPU 3 vCores

 • 3 GB RAM

 • 1.5 GB Burst

 • 50 GB HD

 • 3000GB BANDWIDTH

 • 1 IP


החל מ
$15.00 USD
חודשי
VPS Pro (9 זמינים)

 • CPU 4 vCores

 • 4 GB RAM

 • 2 GB Burst

 • 100 GB HD

 • 4000GB BANDWIDTH

 • 1 IP


החל מ
$25.00 USD
חודשי
VPS Premium (10 זמינים)

 • CPU 5vCores

 • 6 GB RAM

 • 3 GB Burst

 • 200 GB HD

 • 5000GB BANDWIDTH

 • 1 IP


החל מ
$35.00 USD
חודשי
VPS Business (10 זמינים)

 • CPU 6 vCores

 • 10 GB RAM

 • 5 GB Burst

 • 400 GB HD

 • UNLIMITED BANDWIDTH

 • 1 IP